fbpx

Pokazuje 1–7 z 7 wyników

Administracja państwowa

SPECJALISTA DO SPRAW PROGRAMÓW – STAŻYSTA W DZIALE RYNKU PRACY

 • 2 miesiące temu
 • Olsztyn

Miejsce pracy:Piłsudskiego 64 b, 10-450 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie Zakres obowiązków:1.Organizacja miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym: –…

Oferta pracy
Administracja państwowa

STARSZY REFERENT – SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • 2 miesiące temu
 • Olsztyn

Miejsce pracy:Saperska 1, 10-073 Olsztyn, powiat: m. Olsztyn, woj: warmińsko-mazurskie Zakres obowiązków:Przestrzeganie przepisów z zakresu zamówień publicznych, udział w procedurach przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień,…

Oferta pracy
Administracja państwowa

Inspektor ds. ustalania warunków zabudowy i ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Urbanistyki I Architektury

 • 3 miesiące temu
 • Olsztyn

Obowiązki: 1. Prowadzenie procedury administracyjnej dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy…

Oferta pracy
Administracja państwowa

Podinspektor ds. ustalania warunków zabudowy i ds. lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Urbanistyki I Architektury

 • 3 miesiące temu
 • Olsztyn

Obowiązki: Przygotowywanie, pod nadzorem, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, Prowadzenie, pod nadzorem, procedury wydawania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego…

Oferta pracy
Administracja państwowa

Inspektor ds. eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wydziale Inwestycji Miejskich

 • 3 miesiące temu
 • Olsztyn

Obowiązki: Nadzorowanie utrzymania sieci kanalizacji opadowej, cieki powierzchniowe i lokalne systemy kanalizacyjne, Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych, Nadzorowanie prac zleconych firmom zewnętrznym w zakresie gospodarki wodami…

Oferta pracy
Administracja państwowa

Inspektor ds. przygotowania produkcji w Wydziale Inwestycji Miejskich

 • 3 miesiące temu
 • Olsztyn

Obowiązki: Przygotowywanie wniosków do przetargów na projektowanie i realizację inwestycji, do których stosuje się przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie  umów na opracowanie dokumentacji i…

Oferta pracy
Administracja państwowa

Inspektor nadzoru branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji Miejskich

 • 3 miesiące temu
 • Olsztyn

Obowiązki: 1. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi, w tym: a) weryfikacja dokumentacji technicznej przyszłych budów, b) weryfikacja dokumentacji prowadzonej budowy,…

Oferta pracy
Przełącz filtr